valkyria_bmp-for-web

Tips

Det är viktigt att göra rätt från början

eluttag vägg vitTänk på elinstallationerna innan du sätter igång med andra arbeten på din fastighet eller ditt hem. Det är både tidsödande och kostsamt om man måste göra om eller komplettera i efterhand. Det kan också ge sämre resultat, vilket i värsta fall ger sämre elsäkerhet. Chansa inte utan anlita en fackman för dina installationer! Anlitar du en behörig elinstallatör som Valkyria Elmontage får du:

  • Större elsäkerhet för din familj eller dina anställda
  • Ett fackmannamässigt utfört arbete inklusive kvalitetskontroll
  • Garantier för material och säkerhet

På följande sidor har vi samlat några av de viktigaste råden vi tror att du kan ha nytta av om du ska se över elkapaciteten i din fastighet eller i ditt hem. Klicka på det du vill veta mer om eller läs dem från början till slut!

 

Detta får du göra själv

Elbesiktning

Jordat eller ojordat

Jordfelsbrytare

För många sladdar ger sämre säkerhet


Länkar elsäkerhet

www.eio.se, Elinstallatörernas bransch- och arbetsgivarorganisation, mycket goda råd och bra länkar till övriga delar av elbranschen

www.elsakerhetsverket.se, Elsäkerhetsverkets information för fackmän

www.energiteknik.com, Branschsidor med tidskrift och länkar inom elbranschen


Göteborg: Ridspögatan 4B, 431 32 Mölndal  Filial Halmstad: Köpmansgatan 22, 313 31 Oskarström

Telefon: 0704 - 283 944  e-post: Michael@valkyriael.se