valkyria_bmp-for-web

Kvalitet och Miljö

Kvalitetspolicy

 • Valkyria Elmontage levererar alltid produkter och tjänster med rätt kvalitet som motsvarar kunders förväntningar, behov och krav.
 • Samtliga åtaganden utförs på ett ändamålsenligt, fackmannamässigt och prisvärt sätt.
 • Kundrelationerna är trevliga, öppna och ärliga samt med målsättning att alltid infria givna utfästelser.
 • Kontinuerlig information och utbildning så att en hög kompetens bibehålles och förstärks samt att verksamheten alltid förbättras, utvecklas och breddas.
 • Valkyria Elmontage väljer kvalitetsmedvetna leverantörer och samarbetspartners.
 • Valkyria Elmontage utvecklar och förbättrar sitt kvalitetsarbete ständigt med hjälp av handlingsplaner och preciserade mål.

Miljöpolicy

 • Valkyria Elmontage hushåller aktivt och medvetet med de resurser som jorden förser oss med.
 • Genom information och utbildning bidrar Valkyria Elmontage till en positiv, ansvarstagande och bevarande syn på miljön hos medarbetare på företaget.
 • Valkyria Elmontage prioriterar sådana produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön
 • Valkyria Elmontage uppfyller eller överträffar de krav som lagstiftning och myndigheter ställer.
 • Valkyria Elmontage utvecklar och förbättrar sitt miljöarbete ständigt med hjälp av handlingsplaner och preciserade mål.

 


Göteborg: Ridspögatan 4B, 431 32 Mölndal  Filial Halmstad: Köpmansgatan 22, 313 31 Oskarström

Telefon: 0704 - 283 944  e-post: Michael@valkyriael.se