valkyria_bmp-for-web

Jordat eller ojordat?

Om ett fel uppstår i en jordad apparat leds strömmen tillbaka till elcentralen där en den utlöser en säkring (propp) som skyddar både apparaten och ledningen som apparaten är ansluten till.

 

Sedan 1994 får man inte installera ojordade uttag vid nybygge. Uttag utomhus, i kök, tvättrum och källare måste enligt lag vara jordade. Det är förbjudet att blanda jordade och ojordade uttag i samma rum.

 

En ojordad apparat som blir strömförande i en jordad miljö kan vara livsfarligt. Strömmen söker sig till strömförande material via kroppen.

 

Källa: Elsäkerhetsverket

 

Tillbaka >>


Göteborg: Ridspögatan 4B, 431 32 Mölndal  Filial Halmstad: Köpmansgatan 22, 313 31 Oskarström

Telefon: 0704 - 283 944  e-post: Michael@valkyriael.se