valkyria_bmp-for-web

För många sladdar

För få eluttag och lampor och apparater som placeras långt ifrån uttagen leder ofta till en mängd skarvsladdar. Dessa härvor av sladdar kan skapa farliga situationer då de lätt kan hamna i kläm under möbler, gnagas på av husdjur eller på annat sätt skadas med elstöt eller brand som följd.


De allt vanligare grenuttagen gör dessutom att vi ofta har många stickkontakter som är anslutna till samma vägguttag. Här bör du vara försiktig, eftersom överbelastning kan orsaka bränder.
Låt en elinstallatör montera fler vägguttag, så slipper du sladdhärvorna och höjer elsäkerheten betydligt.

 

Källa: Elsäkerhetsverket

 

Tillbaka >>

 


Göteborg: Ridspögatan 4B, 431 32 Mölndal  Filial Halmstad: Köpmansgatan 22, 313 31 Oskarström

Telefon: 0704 - 283 944  e-post: Michael@valkyriael.se